Ładowanie...
Stronga głównaPoradnik → MORWA BIAŁA - NATURALNY SPOSÓB NA OBNIŻENIE POZIOMU CUKRU I CHOLESTEROLU WE KRWI

MORWA BIAŁA - NATURALNY SPOSÓB NA OBNIŻENIE POZIOMU CUKRU I CHOLESTEROLU WE KRWI

MORWA BIAŁA  - NATURALNY SPOSÓB NA OBNIŻENIE POZIOMU CUKRU I CHOLESTEROLU WE KRWI
Morwa biała (Morus alba L., Moraceae) jest drzewem pochodzącym z Azji południowo-wschodniej (głównie z północnych Chin), uprawianym od tysięcy lat nie tylko ze względu na - popularną w tamtym regionie - hodowlę jedwabnika morwowego. Wyciąg z liści omawianej rośliny (łac. Morus folii extractum) stosowany jest od wieków w tradycyjnej medycynie chińskiej z powodu wielu, cennych właściwości farmakologicznych.

Wśród głównych kierunków działania leczniczego morwy białej możemy wyróżnić: aktywność hipoglikemiczną polegającą na regulacji poziomu cukru we krwi oraz działanie przeciwmiażdżycowe związane z obniżaniem stężenia „złego” cholesterolu w osoczu.

Właściwościprzeciwcukrzycowe liści z morwy białej były przedmiotem wielu badań naukowych, prowadzonych zarówno na izolowanych komórkach i enzymach, jak i na zwierzętach laboratoryjnych, a ich wyniki zostały potwierdzone przy pomocy badań klinicznych z udziałem osób chorych na cukrzycę typu II. Udowodniono, iż regulacja poziomu cukru w przypadku zastosowania ekstraktu z liści morwy białej przebiega etapowo i jest procesem dość złożonym.

W pierwszym etapie substancje czynne zawarte w omawianej roślinie hamują rozkład węglowodanów złożonych, pochodzących ze spożytego pokarmu, do cukrów prostych, m.in. glukozy, fruktozy, mannozy, które są wchłaniane w przewodzie pokarmowym. W rezultacie duża część węglowodanów pozostaje niestrawiona i ulega wydaleniu z organizmu. Naukowcy przypuszczają, iż za omawianą właściwość liści morwy białej odpowiedzialny jest zawarty w nich alkaloid - dezoksynojirymycyna (DNJ, 1,5-dideoksy-1,5-imino-D-sorbitol) - i jego pochodne. Związek ten jest inhibitorem enzymów z grupy α-glukozydaz, m.in. sacharazy i maltazy, które biorą udział we wchłanianiu węglowodanów [1]. Ich zahamowanie blokuje rozkład disacharydów do monosacharydów (np. glukozy) - i przez to - uniemożliwia wchłanianie cukrów prostych z jelita cienkiego do krwi. Powoduje to obniżenie hiperglikemii po posiłku. Omówiony mechanizm działania wyciągu z liści morwy białej jest zbliżony do działania syntetycznych leków przeciwcukrzycowych z grupy akarbozy [2].

Kolejnym etapem regulacji stężenia cukru we krwi przez ekstrakt z liści morwy, jest zwiększenie wykorzystania glukozy przez mięśnie szkieletowe. Wspomniany mechanizm polega na aktywacji białka, będącego „insulinozależnym” transporterem glukozy (GLUT 4, ang. Glucose Transporter 4). Powoduje to zwiększenie tolerancji na glukozę i jest szczególnie ważne u osób, u których wydzielanie insuliny przez trzustkę jest niedostateczne. Uważa się, iż za powyższy mechanizm działania liści morwy białej, odpowiada zawarty w nich związek z grupy fenolokwasów – kwas galusowy [3].

Skuteczność przeciwcukrzycowa ekstraktu z liści morwy białej była również przedmiotem badań klinicznych z udziałem pacjentów z łagodnymi objawami cukrzycy typu II. W trakcie badania okazało się, że u pacjentów przyjmujących ekstrakt z liści morwypoziom cukru we krwi był wyrównany, nie obserwowano gwałtownych spadków ani nagłych skoków stężenia glukozy we krwi po posiłku [4].

Ekstrakty z liści morwy białej posiadają również działanie przeciwmiażdżycowe ze względu na swoje właściwości antyoksydacyjne. W badaniach na myszach potwierdzono, iż flawonoidy w nich zawarte (głównie 3-(6-malonyloglukozyd)-kwercetyny) hamują utlenianie lipoproteiny odpowiedzialnej za transport cholesterolu z wątroby do tkanek obwodowych, m.in. mięśni (LDL – ang.  Low Density Lipoprotein) i tym samym przeciwdziałają uszkodzeniom o charakterze miażdżycowym w obrębie naczyń krwionośnych [5]. Omawiany efekt został zaobserwowany również w badaniach klinicznych z udziałem osób chorych na cukrzycę typu 2 o nieprawidłowym profilu lipidowym. Właściwości przeciwmiażdżycowe ekstraktu z liści morwy opierały się w tym przypadku na obniżeniu stężenia cholesterolu całkowitego oraz triglicerydów, a także zwiększeniu poziomu „dobrego” cholesterolu w surowicy krwi [4].

Ze względu na udokumentowane właściwości biologiczne, ekstrakt z liści morwy białej jest polecany dla osób z łagodną hiperglikemią, obniżoną tolerancją glukozy oraz tendencją do podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi.

 

Piśmiennictwo[1]. Kimura T. et al. Food-grade mulberry powder enriched with 1-deoxynojirimycin suppresses the elevation of postprandial blood glucose in humans, J. Agric. Food Chem., 2007, 55, 5869.

[2]. Nowak G. et al. Leki pochodzenia naturalnego, wyd. I, 2012.

[3]. Naowaboot J et al. Mulberry leaf extract stimulates glucose uptake and GLUT4 translocation in rat adipocytes, Am. J. Chin. Med., 2012, 40, 163.

[4]. Andallu B. et al. Effect of mulberry therapy on plasma and erythrocyte membrane lipids in patients with type 2 diabetes, Clin. Chim. Acta, 2001, 314, 47.

[5]. Enkhmaa B. et al. Mulberry ( Morus alba L.) leaves and their major flavonol quercetin 3-(6-malonylglucoside) attenuate atherosclerotic lesion development in LDL receptor-deficient mice, J. Nutrition., 2005; 135, 729.


-
^